Foto's 2023 staan online!

Algemeen

Algemene gegevens toernooi zaterdag 14 januari 2023 Tijd
Ontvangst deelnemers 08u30
Officiële start van het toernooi 09u50
Start eerste wedstrijden 10u00
Prijsuitreiking 16u30

 

Routebeschrijving naar sporthal T-Kwadraat Tilburg
Auto
Adres: Olympiaplein 382 (navigatiesysteem: Stappegoorweg)
Sportcomplex T-Kwadraat vindt u in Tilburg Zuid.
Sportcomplex T-Kwadraat ligt naast het IJssportcentrum en de Ireen Wüst IJsbaan aan de Stappegoorweg en bevindt zich achter de Jumbo Foodmarkt.

Parkeren
Onder Sportcomplex T-Kwadraat bevindt zich een grote parkeerkelder, die doorloopt tot onder de bioscoop Euroscoop.
De ingang naar de parkeerkelder, is direct na de rotonde aan de rechterkant (u houdt restaurant De Beren voor u).
U kunt vanaf de parkeerplaats binnendoor naar de sporthal met de lift of met de trap. U komt dan bij de hoofdingang, tegenover de receptie. 
Let op: parkeren bedraagt slechts € 2,20 voor de hele dag. Bij het uitrijden heeft u in principe niet eens meer uw kaartje nodig, aangezien de slagbomen uw nummerbord lezen en daarvoor open gaan.

Er zijn ook buitenparkeerplaatsen, deze vindt u als u direct rechtsaf gaat bij zwembad Stappegoor. Hier betaalt u 2 euro voor de hele dag.

Openbaar vervoer
De buslijnen 1 en 601 stoppen voor de deur van Sportcomplex T-Kwadraat. U stapt op bij Centraal Station Tilburg en stapt uit bij Stappegoor/IJsbaan

 

Toernooi-opzet

 • Er nemen in totaal 24 teams deel aan het toernooi.
 • Er nemen 18 teams deel aan het hoofdtoernooi, verdeeld over 2 hoofdpoules: poule 1 voor spelers van 12-18 jaar (2 x 5 teams) en poule 2 voor spelers van 18 jaar en ouder en jong-senioren (2 x 4 teams).
 • Daarnaast is er ook een toernooi voor spelers van 6-12 jaar, die in poule 3 spelen op het pannaveld in de zaal waar ook de nevenactiviteiten plaatsvinden.
 • Je schrijft je per team in voor een poule. Het kan voorkomen dat je met een vereniging meedoet met verschillende teams, verdeeld over verschillende poules. Het is niet toegestaan dat spelers van dezelfde vereniging onderling wisselen van team. Alleen bij uitzondering, en pas na overleg met en akkoord van de toernooileiding kan hiervan worden afgeweken.
 • De teams in poule 1 en 2 spelen in het eerste deel van het toernooi in subpoules een halve competitie tegen elkaar. Poule 1 kent de subpoules 1A en 1B en poule 2 kent de subpoules 2A en 2B.
 • Na het spelen van de wedstrijden in poule 1A en 1B worden er plaatsingswedstrijden gespeeld voor de definitieve eindrangschikking. De nummers 1 spelen tegen elkaar voor de uiteindelijke plaatsen 1 en 2; de nummers 2 spelen tegen elkaar voor de uiteindelijke plaatsen 3 en 4; enzovoorts.
 • Na het spelen van de wedstrijden in poule 2A en 2B, worden er kruisfinales gespeeld: de nummers 1 uit elke poule spelen tegen de nummers 2 uit de andere poule en de nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit de andere poule.
 • De winnaars van deze kruisfinales spelen tegen elkaar voor de definitieve eindrangschikking in de poules.
 • De teams in poule 3 spelen in het eerste deel van het toernooi in subpoules een halve competitie tegen elkaar. Poule 3 kent de subpoules 3A en 3B. Na het spelen van de wedstrijden in deze poule volgen kruisfinales voor de eerste 2 teams en daarna plaatsingswedstrijden voor alle teams voor de definitieve eindrangschikking.
 • In alle poulerondes geldt dat een gewonnen wedstrijd 3 wedstrijdpunten oplevert, een gelijke stand 1 punt en een verloren wedstrijd 0 punten. Bij de einduitslag is het aantal wedstrijdpunten bepalend, daarna het onderlinge resultaat, gevolgd door het doelsaldo en tot slot het aantal doelpunten voor. Als de stand dan nog gelijk is worden er strafschoppen genomen: 3 per team. Is het daarna nog gelijk, dan per team 1 strafschop in een knock-out-opzet.
 • Bij de (kruis-)finalewedstrijden is de eindstand bepalend. Is deze gelijk, dan worden er meteen strafschoppen genomen: 3 per team. Is het daarna nog gelijk, dan per team 1 strafschop in een knock-out-opzet.
 • De wedstrijden in poule 1 (leeftijd 12-18 jaar) worden op veld 1 (het kleine veld) gespeeld; het thuisteam speelt op de helft met de aanduiding T (van thuis); het uitspelende team op de helft met de aanduiding U (van uit). De wedstrijden in poule 2 (leeftijd 18 jaar en ouder) worden op veld 2 (het grote veld) gespeeld. De wedstrijden in poule 3 worden op het pannaveld gespeeld.
 • Enkele wedstrijden in poule 1 (in totaal 3 wedstrijden) worden op het grote veld gespeeld, dit staat in het programma: let dus goed op het wedstrijdschema!
 • Het wedstrijdschema biedt meer informatie over de toernooi-opzet.

 

Toernooi- en Zaalregels

 • Deelnemende teams van poule 1 en 2 melden zich uiterlijk een half uur voor de eerste door hen te spelen wedstrijd bij de toernooi receptie. Deze is aanwezig bij de grote ingang op de begane grond.
 • Teams die alleen deelnemen aan het toernooi voor 6-12 jarigen: poule 3, melden zich uiterlijk 11.00 uur bij de toernooi receptie, eveneens bij de grote ingang op de begane grond.
 • Deelnemende teams zijn verplicht zorg te dragen voor handhaving van orde en netheid in de sporthal om derhalve beschadigingen en/of verontreiniging van de sporthal te voorkomen. Vernielingen in en rondom de sporthal worden verhaald op het desbetreffende team c.q. de persoon indien daartoe aanleiding is.
 • Afval dient gescheiden in de daartoe aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Roken en alcohol drinken in de sporthal is ten strengste verboden.
 • Het betreden van de zaal is alleen toegestaan voor teams en hun begeleiders en wel met sportschoeisel dat geen strepen op de vloer achterlaat.
 • Supporters zijn verplicht plaats te nemen op de tribune en begeven zich dus niet in de zaal.
 • Er worden geen honden of andere huisdieren in de zaal of op de tribunes toegelaten, behalve KNGF-erkende geleidehonden, waarbij dat vooraf door de eigenaar bij de toernooileiding dient te worden gemeld.
 • De organisatie is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, ongeval of welke schade dan ook.
 • Deelname aan dit toernooi is op eigen risico en de organisatie is niet aansprakelijk in geval van mogelijk ontstaan letsel als gevolg van deelname aan het toernooi.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermissing van persoonlijke bezittingen zoals mobiele telefoons, portemonnees en andere zaken die men bij zich draagt tijdens een toernooi. De coach/leider is hiervoor de aangewezen persoon.
 • Een team dat wegens omstandigheden niet op tijd in de zaal aanwezig kan zijn of zich terugtrekt uit het toernooi, dient dat tijdig te melden bij Jan-Hein Boers op het nummer 06-29087654.


 

Spelregels

Algemeen

 • Teams worden verzocht om 2 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de desbetreffende zaal aanwezig te zijn, dit om vertragingen in het (volle) wedstrijdschema te voorkomen.  Maar nog niet het veld betreden voordat de vorige wedstrijd is afgelopen!  Houd het wedstrijdschema goed in de gaten en zorg dat je op tijd in de juiste zaal bent!
 • Te laat komen van een team bij een wedstrijd (ter bepaling aan de scheidsrechter) wordt, met wat voor reden dan ook, bestraft met een reglementaire 0-3 nederlaag.
 • De wedstrijden vangen centraal aan, duren 13 minuten en worden middels een centraal signaal beëindigd. Er wordt tussentijds niet gewisseld van speelhelft. Bij eventuele blessurebehandelingen loopt de tijd door. Als op het moment van het centrale eindsignaal een penalty is gegeven, wordt deze nog genomen (zonder rebound mogelijkheid). Let op: vanaf wedstrijd 37 duren de finalewedstrijden 17 minuten!
 • Een team bestaat uit 1 doelman/vrouw en 4 veldspelers. Wisselspelers en coach nemen plaats op de daartoe opgestelde wisselbanken langs de lijn.
 • De wedstrijden staan onder leiding van de daartoe aangestelde scheidsrechters, die als uitgangspunt de regels van KNVB-zaalvoetbal hanteren.
 • De beslissingen van de aangewezen scheidsrechter tijdens de wedstrijd zijn bindend en zijn boven geschikt aan andere regels.
 • Het team dat in het wedstrijdschema als eerste wordt genoemd (thuisspelend team), neemt de aftrap. Dragen beide teams vergelijkbare shirts (dit is ter bepaling van de scheidsrechter), dan dient het thuis-spelende team hesjes te dragen (deze zijn verkrijgbaar bij de toernooileiding). In het programmaboekje is bij de deelnemende teams opgenomen in welk kleur shirt men speelt.

Belangrijke regels, die (mogelijk) afwijken van G-veldvoetbal

 • Als de bal over de zijlijn gaat, wordt deze door de tegenpartij niet ingegooid maar ingeschoten. De tegenpartij neemt tenminste drie meter afstand.
 • Bij een achterbal wordt deze door de doelman weer in het spel gebracht middels  onderhands ingooien. Ook in balbezit van de keeper, brengt deze de bal met een onderhandse ingooi in het veld. Een keeper mag dus niet bovenhands de bal werpen of de bal uitschieten.
 • Als een bal tegen het plafond wordt getrapt, volgt een vrije trap voor de tegenstander op de plaats van waaruit de bal was getrapt.
 • Er mag onbeperkt worden teruggespeeld op de doelman.
 • Er mag onbeperkt worden gewisseld, echter: altijd ter hoogte van de middenlijn en niet ergens anders. Let op: eerst speler er uit, dan pas wisselspeler er in.
 • Lichamelijk contact en slidings zijn verboden.
 • Tegen tijdtrekken wordt opgetreden door het geven van een vrije trap aan de tegenstander op 10 meter afstand van het doel van de ploeg die zich hieraan schuldig heeft gemaakt.
 • Bij een vrije trap wordt tenminste 5 meter afstand genomen.
 • Je mag niet scoren vanaf de eigen helft, ook niet vanuit een intrap aan de zijlijn en de keeper mag ook niet scoren vanuit een achterbal.
 • De scheidsrechter is bij machte om tijdstraffen uit te delen: 2 minuten of 5 minuten langs de kant. Bij ernstige misdragingen of overtredingen mag een speler worden heengezonden. Een door de scheidsrechter uit het veld gezonden speler wordt naar gelang de ernst van de overtreding gestraft door de toernooicommissie (in overleg met de scheidsrechter).
 • Hiervoor genoemde regels wijken af voor poule 3 (spelers van 6-12 jaar) op de volgende onderdelen:
 1. zolang de bal binnen de boarding is wordt er doorgespeeld;
 2. bij een vrije trap wordt 2 meter afstand gehouden;
 3. hier mag wel gescoord worden vanaf eigen helft, maar niet vanuit een intrap aan de zijlijn en de keeper mag ook niet scoren vanuit een achterbal.

 

 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

 

 

Toernooilocatie

Sporthal T-Kwadraat
Olympiaweg 382 (Stappegoorweg)
5022 DX  Tilburg

GSBW-A1_2017.jpgTeamfoto-GSBW.jpgIMG_8982.jpgGSBW-482.jpgGSBW-631.jpgIMG_5131N.jpgIMG_5103.jpgIMG_5162N.jpgIMG_8974.jpgIMG_5393.jpgIMG_5038.jpgIMG_5410.jpgGSBW-073.jpgIMG_5388.jpgGSBW-B1_2017.jpgTeamfoto-2017-zonder-bedankje.jpgGSBW-245.jpgGSBW-441.jpgIMG_5340.jpgGSBW-2017-531.jpgGSBW-A1_2017.jpgTeamfoto-GSBW.jpgIMG_8982.jpgGSBW-482.jpgGSBW-631.jpgIMG_5131N.jpgIMG_5103.jpgIMG_5162N.jpgIMG_8974.jpgIMG_5393.jpgIMG_5038.jpgIMG_5410.jpgGSBW-073.jpgIMG_5388.jpgGSBW-B1_2017.jpgTeamfoto-2017-zonder-bedankje.jpgGSBW-245.jpgGSBW-441.jpgIMG_5340.jpgGSBW-2017-531.jpg

Volg ons op sociale media:

facebook

twitter

 

Met dank aan onze sponsors: